ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยา โรงพยาบาลสวนสราญรมย์...

หมวดหมู่ทั่วไป => ปฏิกิริยาระหว่างยา => ข้อความที่เริ่มโดย: piyaporn ที่ สิงหาคม 07, 2007, 05:21:08 AMหัวข้อ: Thioridazine – Fluvoxamine
เริ่มหัวข้อโดย: piyaporn ที่ สิงหาคม 07, 2007, 05:21:08 AM
Thioridazine  – Fluvoxamine

Significant : 1
Onset : Delayed เกิดหลังจากใช้ยาร่วมกันหลายวันหรือหลายสัปดาห์
Severity : Major รุนแรงถึงแก่ชีวิต หรือทำให้เกิดความเสียหายแบบถาวร

Documentation :  Probable มีโอกาสเกิดขึ้นได้มาก แต่ยังไม่มีการศึกษาทางคลินิกเพื่อยืนยัน

ผลของการใช้ยาร่วมกัน ระดับยา Thioridazine  ในเลือดเพิ่มสูงขึ้น ผู้ป่วยอาจมีอันตรายถึงชีวิตจากการเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ และภาวะ Torsades de pointes

กลไกการออกฤทธิ์ Fluvoxamine ยับยั้งกระบวนการแปรรูป [Metabolism] ยา Thioridazinel ที่เกิดผ่านเอนไซม์ Cytochrome P450 2D6 [CYP2D6] ทำให้ระดับยา Thioridazine ในเลิอดสูงขึ้น

การดูแลผู้ป่วย  ห้ามใช้ Thioridazine ในผู้ป่วยที่ใช้ Fluvoxamine อยู่ก่อนแล้ว

ที่มา : David ST. Drug Interaction Fact 2004. Fact and Compairisons. Missouri. United State of America.