ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยา โรงพยาบาลสวนสราญรมย์...

หมวดหมู่ทั่วไป => ปฏิกิริยาระหว่างยา => ข้อความที่เริ่มโดย: piyaporn ที่ ตุลาคม 10, 2007, 01:13:28 AMหัวข้อ: Lithium – Haloperidol
เริ่มหัวข้อโดย: piyaporn ที่ ตุลาคม 10, 2007, 01:13:28 AM
Lithium – Haloperidol

Significant : 1

Onset : Delayed เกิดหลังจากใช้ยาร่วมกันหลายวันหรือหลายสัปดาห์

Severity : Major รุนแรงถึงแก่ชีวิต หรือทำให้เกิดความเสียหายแบบถาวร

Documentation :  Probable มีโอกาสเกิดขึ้นได้มาก แต่ยังไม่มีการศึกษาทางคลินิกเพื่อยืนยัน

     
ผลของการใช้ยาร่วมกัน  ผล alteration in consciousness, encephalopathy,      extrapyramidal effects, fever, weakness, brain damage and seizure

กลไกการออกฤทธิ์ : unknown

การดูแลผู้ป่วย : ควรติดตามผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วง 3 สัปดาห์แรกของการรักษา

ที่มา : David ST. Drug Interaction Fact 2004. Fact and Compairisons.
          Missouri. United State of America.